“Sendikacılık yapmak yerine, hükümet desteği ile büyümenin diyetini ödemek için teslimiyeti seçmiştir” dedi.

 

Burak Akburak açıklamasında; memur ve emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022-2023 yıllarında yapılacak zamları belirleyen sözleşmeye imza atan Memur-Sen’i eleştirdi.

 

Burak Akburak, tepkilerini şöyle sürdürdü;

 

MEMUR-SEN TESLİMİYETİ SEÇMİŞTİR

 

 “Hür ve bağımsız sendikacılık yapmak yerine iktidar partisinin arka bahçesi olan sendikalar konfederasyonu, asli görevi olan üyelerinin istekleri ve beklentileri doğrultusunda zam ve sosyal haklarda kazanımlar için mücadele etmek yerine hükümetin desteği ile büyümenin diyetini ödemek için teslimiyeti seçmiştir.

 

BUNUN ADI SARI SENDİKACILIKTIR

 

Hükümet ve işverenlerce yönetimi ve faaliyetlerine müdahale edilen ve buna rıza gösteren sendikacılık, sarı sendikacılıktır. Bu tür sendikalar güdümlü olduklarından üyelerinin istek ve beklentilerine cevap vermek yerine sürekli hükümete ve işverenlere taviz verirler. AK Parti iktidarında bugün ülkemizde kamu sendikalarında yaşanan gerçek budur.

 

Grev hakkı olmayan sendikaların özgürlüğü, direnme ve yaptırım gücü yoktur. Toplu sözleşmede anlaşma olmadığında uyuşmazlığın çözümü için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidilmekte ve onun verdiği karar toplu sözleşmenin emekçilere dayatılması sonucunu doğurmakta, dolayısıyla sendikaların itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

ÇALIŞMA BAKANI ÖZÜR DİLEMELİ

 

Kamuda yapılan toplu sözleşmede yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyelerine ikramiye ödenmemesi konusunu eleştirmelerine Sayın Çalışma Bakanı'nın 'merdiven altı sendikalar' ifadesini kullanması, o sendika yöneticileri ve üyelerine yapılmış büyük saygısızlıktır. 4688 sayılı Yasa ile kurulmuş ve Bakanlık tarafından tescil edilmiş tüm sendikalar yasaldır. Bu talihsiz açıklamadan dolayı Sayın Bakanı sendikalardan özür dilemeye çağırıyorum.”