http://www.haber2000.com/
http://www.haber2000.com/
» Av. Yusuf Erikel : “Besmele, inananlar için bir kimlik beyanıdır”

Av. Yusuf Erikel : “Besmele, inananlar için bir kimlik beyanıdır”

Bismillah bir paroladır.... Ey Yaratılmış... Rahat ol endişe etme... Ben seni yaratan ile beraberim.... Benden bir sorun olmaz.... Algısını beyandır....
Paylas
Av. Yusuf Erikel : “Besmele, inananlar için bir kimlik beyanıdır”
https://www.facebook.com/enameha.tr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCBTnX_kEqae9R_TKq7hLj0L81fQXI1M2drjsUTnbX1sBfEUn9xWH1huPXALcNxJwCpAuDu-PuB6uQi
Yaşam - 10 Ocak 2020, Cuma 10:27:57
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Av. YUSUF ERİKEL yazdı

 

www.haber2000.com 


Değerli Dostlarım..
Okuduğum nice saçma meal adı altındaki palavra ve anlaşılmaz...
Hatta Türkçe olması lazım iken tersinden yine Arapça Muamma mealler okuyunca...

Dedim dur...

Allah İçin bir Çalışma ile FATİHA VE BAKARA GİRİŞ bağlamında bir MEAL çalışmasını paylaşayım....

Bu yazı yani Kuran mealine havi açıklamam...
İlmim dâhilinde...
Elbette mutlak ezeli ve ebedi noktada geçerli..
Muradı İlahiye matuf noktada bir meali Kuranı ilahidir....

 

Malum...
Kuran herkesin ne okuyacağı ne anlayacağı ne anlatacağı bir kitap değildir....
Bu konuda emri İlahi...
Fegrau ma teyessera...
Gereğince Kuran okunur ve anlatılır....

 

Çünkü bu kitap...
BİR CİN ALİ YADA BİR ROMAN DENEMESİ değil....
ALLAH KELAMIDIR ....

 

Burada asıl olan...
Arap ya da Arapça laf ebeliği değil...
Her Kelimeden Arapça temelinde... Hz. Muhammed hayatında ve reelinin de ve hedefte Allah esası üzerinde ....

 

Netice de....
İnsan ve varlık aleminin istifadesi merkezli bir Mana vermektir....

İşte bunu yaparak..
Âcizane...
Allah’ın rızası ve Ona içten bir duygu ile yönelmeye vesile olsun diye...

Bu meali yazdım ve..
Sizinle paylaştım....

 

Dilerim istifade edin....

Önce...
Her sure girişinde olan
Bismillah....
Bağlamında...
Önce...
Bu besmeleye bir meal verelim....

 

Bi ismi...

Beni tanıtan ve belirleyen...
Ve..
Beni net olarak tanımanız ile ilgili delilim....
Benimle beraber olandır...
Ancak kim benimle beraber ise o zaman ancak ortaya çıkar ki ben kimim_
O da..
Allah...
ALLAH’TIR....


Yani....
Ben Allah beraberimde olarak bu Fiili ve niyeti ortaya koyuyorum...

 

Buna göre...
Allah’ın varlığını ortaya koyan tüm gerçekler ile beraber olduğumu...
Benim kim olduğum noktasında bu şekilde tanımlamanız gerektiğini...
Siz tüm muhataplarıma...
Görünen görünmeyen... Maddi manevi tüm muhataplarıma ifade ederim....

 

Ondan dolayı..
Bismillah bir paroladır....
Ey Yaratılmış...
Rahat ol endişe etme...

 

Ben seni yaratan ile beraberim.... Benden bir sorun olmaz....
Algısını beyandır....

 

ONUN İÇİN...
HER ŞEYE BESMELE İLE BAŞLANIR Kİ, BU HER ŞEYE KARŞI BİR KİMLİK BEYANIDIR....

 

Hoş...
Sahte kimlik olursa...
Hayat bunu her halde karşılar ve...
HADİ ORDAN...
NERDE ALLAH SENINLE SAHTEKAR DER....

 

Allah bizi besmele noktasında sebat ettirsin....
Açılmayan bir kapı olmaz...
Her noktada..
Madem Allah seninle buyur lütfen cevabı her noktada bize arz edilir....


..
FATİHA SURESI ....

El Hamdü.....
HAMD....
Her bir durumda...
Muhataba duyacağın Minnet Ve Teşekkür duygusunda..
ilk olarak o noktada olmanı sağlayan Allah olduğuna dair duyman gereken şükran halinin ilk arz ve içten his ile Allah’ı hatırlama durumu ....

Bu sadece Kime Mahsustur...

Lillahi.. ALLAH'A...

O Kimdir....

Rabbil Alemin....
Tüm Bilinen ve Bilinmeyen Ne Varsa..
Onlara İstikamet Veren Mutlak Yönetici koordinatör olana .

Peki, biz ona Niye Hamd edeceğiz ki...

Çünkü O...

Rahman ve O Rahim...

 

YANİ...
Özelde Amele Göre...
Her Halde de Var olduğun sürece sana Acır sana şefkat gösterir...
Gerektiğinde sana mutlak hoşgörü ile muamele eder de ondan...

Ötesi...

 

Maliki Yevmiddin...

Kimsenin sana bir faydası olamayacağı noktada...
Çaresiz kaldığın yerde...
O...
Sadece o sana yardım eder ve buna dair yetki kullanmak makamında tek merci odur da...
ONDAN....

 

İŞTE BUNDAN DOLAYIDIR Kİ..
HAMD.
YANİ NE YAPARSAN YAP...
ÖNCELİKLE İLK MANADA MUTLAK TEŞEKKÜR ONA AİTTİR...

MADEM BÖYLE...

İyya ke nabudu....

O Halde bende bunu kabul ederek ifade ediyorum ki...
EY BÖYLE OLAN...
Sadece sana kul olurum...

 

Bunun kanıtı...
Sadece sana dayanacağım her noktada...
Ve..
Her hal ve davranışımın dayandığı nokta sen olacaksın....

Ve İyya ke nestein....

 

Temelde mutlaka seni fiil fikir ve amelimde dayanak olarak ortaya koyacağım.....
Bana bakan görecek ki benim temelinde dayandığım her şey senden kaynaklı....

 

İhdine ssıratal müstekim...

Ne Olur Beni bu İstikamete giden doğru yol Nerde ise..
Aman beni oraya ulaştır....

Elbette Bu Yol...

Sırata llezine enamte aleyhim... .

 

Devamlı artan...
Pozitif noktada devamlı fayda ortaya çıkan bir süreçtir...
Sen bu yolda olanlara bunu sağladın...
Nebiler, Sıddıklar ve şehitler ve bulunduğu ortamda barış ve huzur sağlayan Salih kişiler üstünde bunu ispat ettin herkese....

 

Bu arada bizi...

Gayril Meğdubi Aleyhim...

Aman beni....
Böyle bir şeyin olmadığı noktasında fikir ve direniş içinde olup...
Ötesi...
Bu yolda olanlara da nefret duyup engel olan ve bu yolda olanlara karşı akıl almaz bir tepki ve baskı kuranların yoluna düşürme...

 

Yine..
Ve leddaallin....

Aman bizi...
Sıratı müstekim diye...
Aldatıp Kandırıp...
Akıl almaz yanlış yollara işlere... Rezalete götüren....
Bizi yanlış yollara düşürmeye çalışan kişi kurum fikir ve sair etkilere karşı da koru da, bunlardan uzak olalım...
EY HAMİD OLAN ALLAH...

AMİN...
Bu Konuda İnanarak İfade Ettiğimiz Bu Samimi Halimizi Arz ederiz....

BAKARA SURESİ....

Elm...
Elbette bu temenniniz dikkate alındı değerli kulum...
Lütfen Buyrun....
DEMİN SİZİ DİNLEDİM....
NE VAR Kİ...
Bu talebiniz karşında gereğini şöyle ifade edeyim ki...

Zalikel kitap...

Bu önümüzde duran kitap varya...
Bu..
Öyle normal bildiğiniz bir eser değildir... Bu sıradan Bir kitap değildir...

Bu kitap ....
La Raybe Fihi....

İçinde olanlar bağlamında hiç bir tartışma ve şüphe olmayan.
Hiç bir tenakuz olmayan....
Her noktada ispatı mutlak olan bilgilerin ve tavsiyeleein olduğu bir yazılı eserdir....

Bu eser...
Sadece bir laf veya sohbet değil...
Net olarak yazılı yani her noktada ve her zaman kim ne derse desin kendini net ortaya koyan ve ispatını ilan eden bir eserdir...

Bu eser...
Öyle sadece bir konuşma veya duyumun aktarımı değildir...
Bu bir Kitaptır ....
Yani...
Yazılı bir reel ve gözle görülen duygu organları ile bilinen...
Her Hal ve Şartta akıl ile İspat edilen ve kimseye bağlı olmaksızın doğruluğu kendinde malum ve maruf olan bir eserdir...

Ve...
Demin Fatiha bağlamında benden talep ettiğin HİDAYET ile ilgili de yegane kaynak budur...
Hüden...

Hidayet yani mutlak doğru bilgi...
Ve....
Gerçek hedef olması gereken amaca dair tüm usul ve esaslar yani her noktada en doğru olana vuslat için tek kaynak da budur..

NE VAR Kİ ...
Demin Fatiha okuyarak ifade ettiğin ruh hali.... Seninle bu kitap arasında bağ kurman için yeterli değildir...

Bu Noktada Senin Allah’ın olarak dikkatini çekerim ki...
Bu kitap....
Elbette öyle herkes için.. Her aklı esen için hatta Mümin olduğunu ifade eden için bile bir hidayet kaynağı olamaz...
Bunun için....
İman ötesi özel bir idrak noktasında olmak zarureti vardır....

Elbette sadece Bu kitap ile ancak demin talep ettiğin hidayete dair süreci ve istikameti temin edersin...

Ne var ki.... ....
Bunun için senin...
Lil Nüttekın...

Sadece Mümin değil..
MÜTTEKİ de olman gerekir....

Eğer bu olmazsa...
Talep ettiğin işler olmaz....

Çünkü...
Bu kitap ANCAK MÜTTEKİ Olduğunda seni İstediğin o hidayete..
YANİ..
Nebi sıddık şehit ve Salihlerin yoluna iletir...

Eğer bunu gerçekten istiyorsan....
Mutlaka MÜTTEKİ olman lazımdır ....

Eğer böyle olmayı Kabul edersen....
Senin nasıl MÜTTEKİ olacağına dair bilgileri sana aktarayım....

Yoksa...
Kuranda senin için ötesi bir şey yoktur....
Lütfen burdan Ayrıl....

Çünkü....
Aşağıda ifade edeceğim üzere...
MÜTTEKİ olunursa ancak bu kitap insanı FELAHA ulaştırır....
Aksi olduğunda...
Asla felaha erişmek mümkün olmayacağı için...
Ötesi....
Kuran ile akıl almaz bir muamma ve felahın tersi sıkıntı süreci yaşarsın....

Takdir Senin.....

 

Evet..
Kabul ediyorum Yarabbi...
Ben MÜTTEKİ olmak istiyorum dersen...

Öncelikle bunun nasıl olacağını ayrıntılı olarak sana bildireyim.......
Bak kabul edersen Kuran'a devam et...
Değilse kimseyi meşgul etme kendini de riske sokma....

 

SADECE FATİHA ÜZERE...
VE...
REELDE SOYUT BİR DUYGUSAL NOKTADA YAŞA....
KURAN İLE HİDAYET İÇİN MUTLAKA MÜTTEKİ OLMAN GEREKİR....

 

Kabul ettiğini ifade ediyorsun....
MÜTTEKİ olmak ile ilgili hususları dinle....

Ellezine....

Sadakallahülazım....

Sonra fırsat olursa devam edeyim niyeti ile...
Bugün bu kadar bir meali sizinle paylaştım


Bu Haber 439220 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

SON YORUMLAR

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir