http://www.haber2000.com/
http://www.haber2000.com/
» İKTİDAR YOLUNDA ELELE .. KILIÇDAROĞLU’NU ÇOK MEMNUN EDEN ZİYARET.. CHP İKTİDAR HAREKETİ’nden, Kılıçdaroğlu’na : “Biz ne partici muhalefetiz, ne de; bu yoldaki grup ve Hareketlerin işbirlikçisi değiliz, asla da olmayacağız. Hep yanınızdayız”

İKTİDAR YOLUNDA ELELE .. KILIÇDAROĞLU’NU ÇOK MEMNUN EDEN ZİYARET.. CHP İKTİDAR HAREKETİ’nden, Kılıçdaroğlu’na : “Biz ne partici muhalefetiz, ne de; bu yoldaki grup ve Hareketlerin işbirlikçisi değiliz, asla da olmayacağız. Hep yanınızdayız”

CHP İKTİDAR HAREKETİ Başkanı Rufay Karahan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verip, Genel Başkana, hazırladıkları “Sokağın nabzı” başlıklı Rapor ve önerilerini sundular.. Kılıçdaroğlu ise; bu tür çalışmaların iktidara varmada önem arz ettiğini vurguladı
Paylas
İKTİDAR YOLUNDA ELELE .. KILIÇDAROĞLU’NU ÇOK MEMNUN EDEN ZİYARET.. CHP İKTİDAR HAREKETİ’nden, Kılıçdaroğlu’na : “Biz ne partici muhalefetiz, ne de; bu yoldaki grup ve Hareketlerin işbirlikçisi değiliz, asla da olmayacağız. Hep yanınızdayız”
https://www.esgayna.com/
Siyaset - 24 Mart 2021, Çarşamba 00:00:00
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

www.haber2000.com

 

Uzun süredir CHP’nin iktidara daha çabuk varmasında ki püf noktaları araştırıp, Genel Merkez yöneticilerine sunup, öneriler ileten CHP İKTİDAR HAREKETİ Başkanı Rufay Karahan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu mecliste ki makamında ziyaret edip, 1 saat görüştüler..

 

SOKAĞIN NABZI” RAPORUNU SUNDULAR VE “BİZ PARTİ İÇİ MUHALİF HAREKET DEĞİLİZ, MUHALİF GİRİŞİMLER İÇİNDE OLAN GRUP VE HAREKETLERİN DE İŞBİRLİKÇİSİ DEĞİLİZ, ASLA DA OLMAYACAĞIZ, İKTİDAR YOLUNDA SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ” mesajını verdiler

 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP İKTİDAR HAREKETİ’nin çalışmalarını takip ettiklerini ve çok yararlı çalışmalar olduğunu vurguladıktan sonra Hareketin Başkanı Rufay Karahan, Kılıçdaroğlu’na;

 

“Sayın Genel Başkanım.. Biz parti içi muhalefet değiliz, muhalif hareket içinde olan grup ve platformlara da asla destek vermedik, vermeyeceğiz de.. İktidar yolunda hep yanınızda olacağız.. Amacımız; parti içinde ki birliği elde tutmak ve parti tabanı ile halkın nabzını yoklayıp, bu istemlere göre biran önce partimizi iktidara taşımaktır.. İşte bu yönde Sokağın nabzını çok geniş şekilde anlatan hazırladığımız Raporumuzu size takdim ediyoruz” dedi

 

Kılıçdaroğlu ise; bu tavır ve çalışmalardan dolayı çok memnun kaldığını, bundan sonra da iktidar yolunda el ele çalışmalar yapacaklarını ifade etti..

 

CHP İKTİDAR HAREKETİ Başkanı Rufay Karahan, CHP liderine çalışmaları hakkında kısaca sunumlar yapıp şu önerilerini sıraladı;

 

“Sayın Genel Başkanım; Türkiye’nin dört bir yanından, kendi iş alanlarında başarılı olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosunda partisinin, halkının ve ülkesinin menfaatleri için çalışabilecek bilgi, birikim ve yetkinliği kendinde bulan, sahayı ve sokağın nabzını iyi bilen, partimizin çeşitli kademelerinde görev alan yüzlerce partili Milletvekili Adayımızın Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında demokratik bir HALK İKTİDARI oluşturabilmek adına sorumluluk yüklenerek bir araya gelip oluşturdukları ve gece gündüz demeden sahada, sokaklarda çalışan bir harekettir; CHP İKTİDAR HAREKETİ.

 

Demokrasiyi içine sindirmiş, parti içinde, varsa anti demokratik kararlara ve uygulamalara karşı, kimsenin kişilik haklarına saygısızlık etmeden,  ahlak ve nezaket kuralları çerçevesinde eleştiri ve protesto haklarını sonuna kadar kullanan, ama aynı zamanda eleştirdiği konular hakkında uygulanabilirliği yüksek çözüm önerileri sunabilecek yetkinlikte olan ve çeşitli platformlarda bu çözüm önerilerini gayet açıklıkla parti örgütleriyle ve kamuoyuyla paylaşan, Partinin Kadın Kolları, partinin Gençlik Kolları gibi kendisini “sorumluluk sahibi” addeden bir yapıdır; CHP İKTİDAR HAREKETİ.

 

CHP İKTİDAR HAREKETİ Parti içi bir muhalefet hareketi değildir.

 

CHP İKTİDAR HAREKETİ Parti içi muhalefet herhangi bir kişi, grup, platform veya hareketin bir bileşeni ya da işbirlikçisi değildir, asla da olmayacaktır.

 

Türkiye’nin yeniden çağdaş, demokratik ve laik bir yönetime kavuşmasının Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Cumhuriyet Halk Partisinin elinden gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bunun için örgütlerimizle birlikte özveriyle çalışılması gerektiğinin bilincindeyiz.

 

Partimizin gerek tüzük ve gerekse aday belirleme uygulamalarından kaynaklanan bazı olumsuzlukların sizin müdahaleniz ile parti disiplini çerçevesinde bir an evvel giderileceğine olan inancımız da tamdır.

 

Sayın Genel Başkanım; bu vesile ile her hal ve şartta, içinden geçtiğimiz bu zor zaman ve koşullarda asla bir bölen, terk edip giden olmayacağız ve sizin yanınızda safları sıkılaştırarak demokratik mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini önemle bilgilerinize arz ediyoruz”

 

SOKAĞIN NABZI - ÜYENİN VE SEÇMENİN                                                                                    

GENEL MERKEZ VE ÖRGÜTLER HAKKINDAKİ MEVCUT DÜŞÜNCELERİ…

 

GENEL MERKEZ HAKKINDA

 

* İl Kongreleri-İl Başkanlıkları seçimleri ile ilgili olarak Genel Merkez yönetimi tarafından aday belirleme yöntemi, örgütlere ve delegelere baskıya varacak derecede aday ismi empoze etme tasarrufu ve İl Kongrelerinin yapılış süreci Partili üyelerimiz tarafından içtenlikle kabul görmemiş, hazmedilememiş bir seçim süreci ve sonucu olarak zihinlerde yet etti, kaldı.

 

İl Başkanı adayı olarak göreve talip olan parti emekçilerinin bir şekilde pasifize edilerek veya aleni baskılanarak adaylaşmak için yeterli oyu sağlayamamaları;

 

-Eşitler temelinde Demokratik Mücadelede yılgınlık, örgütler ve üyeler üzerinde derin bir aidiyet boşluğu yaratmıştır.

 

 “Genel Merkez Adayı” algısı, parti örgütleri ve üyeler nezdinde    –parti içi demokratik mücadelede- gelecek seçimlerde de aynı olabilirlik düşüncesiyle partilinin içindeki güven ve azmi zayıflatmıştır.

 

**Kurultay da Sayın Genel Başkan adına veya Genel Merkez adına Parti Meclisi için liste yayınlaması ya da bir listenin açık edilmesi, kendisini bu göreve ehil olarak gören diğer aday olan parti emekçilerinin Genel Merkez tarafından kabul görmemesi veya bertaraf edilmesi anlamı ve düşüncesi yaratmıştır.

 

Demokrasilerde Parti içi mücadelenin hakkaniyetli ve eşitler temelinde yapılmasını sağlamak başta Sayın Genel Başkan olmak üzere bil cümle yönetim kademesinin görevidir.

 

“Emek en yüce değerdir.”

 

Sayın Genel Başkan Partinin önderi ve hakkaniyet terazisidir.

Partinin her bir ferdinin emeğini koruyacağına ve bu olumsuz algıların telafisini sağlayacağına olan inancımız tamdır.

 

 ÖRGÜTLER HAKKINDA

 

* Parti örgütlerimizde “ekipçilik ve tarafçılık” anlayışının terk edilmesi bizzat Sayın Genel Başkan tarafından imzalanacak bir genelge ve görsel bir hitap ile örgütlere duyurulmalı, bu karara uymamakta ısrar eden örgütlere acil müdahale ve müeyyidelerin uygulanacağının kararlı bir şekilde ifadesi sağlanmalıdır.

 

** Her hal ve şartta ve her görev ve her makam mutlaka üyelerin katılımıyla yapılacak seçimle sonuçlanmalıdır.

 

Üyelere; “üyeliğin önemli bir görev olduğu” bilincine yönelik çalışmalar yapılmalı ve üyeliğin sadece delegeleri seçmek için oluşturulmuş bir görev olmadığı konusu işlenmelidir.

 

Yanlış uygulamalara ve sonuçlara sebep olan delegelik sistemi kaldırılmalıdır.

 

** Üyeler uzun süre örgütlerden uzak bırakılmamalıdır.

 

Partisine yönelik yüksek aidiyet duygusunu besleyecek, kendisini önemli ve sorumlu hissedebilecek şekilde bölgelerinde haricen inisiyatif sahibi olmaları sağlanmalıdır.

 

Üyelikler revize edilmeli, yenilenmeli, aidatının ödenmesi sağlanmalı ve aidatını veren, sorumlu, aidiyeti yüksek üye imajı yaratılmalıdır.

 

** Parti örgütleri, üyelere ve özellikle ayrım yapmaksızın bölgesinin seçmenine yönelik;

 

 “ halkın derdini anlayan ve çözüm üretebilen duyarlı yöneticiler”

algısını verebilecek çalışma ve aktiviteler içinde olmalıdır.

                                                           

KAMUOYU ALGISI– PARTİNİN MÜCADELESİ HAKKINDA

 

* Genel Merkez insiyatifiyle,

 

- İktidar tarafından KHK marifetiyle halka dikte edilen, kamu yararı olmayan, oldu bitti uygulamaları karşısında;

“SORUNSUZ ve ETKİN EYLEM PLANI” devreye girmelidir.

 

Kamuoyunun dikkati Eylemsel hareketlilik alanına çekilerek, öncelikle;

Politik düşünceden arıtılmış, Halkın geçim kaygısına yönelik;

 

- "Ekonomik ve Sosyal olumsuzlukları protesto etmek" duygusunu,

 

- Kamu kaynaklarının korunmasına yönelik protesto eylemleri,

 

- "Duyarlı ve halkının haklarını sokakta savunan parti" imajını,

 

- "CHP Halkın varlıklarını korumak ve özgürlükler için alanlarda mücadele ediyor” duygusunu ve algısını etkin bir şekilde vurgulamalı ve uygulamalıdır.

 

“Dış Politika ve ulusal sorunlar hakkında yapılan yanlışlar ve ülkenin menfaatlerinin korunamaması veya heba edilmesi konusunu”;

 

Sosyal Devletin ilkelerinin uygulanmasının gerekliliği üzerinden kendini iyi anlatabilmek konusu,

 

Partinin uzman ve yetkili organları tarafından özellikle işlenmeli ve gündemde tutulmalıdır. Bu konularda İktidarın zan altında olduğu uzun uzun işlenmelidir.                     

                                                               

SEÇİMLER – İTTİFAKLAR  HAKKINDA

 

* Genel seçimlerin kazanılmasına yönelik çalışmalar içerisinde ittifaklar önemli ve gereklidir.

 

* İttifaklar yapılırken “ CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor” algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.

 

Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulamasının yanında, HDP ve Kürt seçmen varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır.

 

* Türkiye’nin hali hazırda gerek bölgesel ve gerek se metropoller de “belli bölgelerde kümelenmiş siyasal düşünce yapısına göre, müteddeyin-muhafazakar seçmen tabanının hassasiyetlerini bilmekle birlikte özellikle Kürt seçmen inisiyatifini ve temsiliyetini içinde yoğunluklu olarak barındırmayan ittifakların İktidar olma olanağı zayıftır.” düşüncesi hâkimdir.

 

YÖNETEBİLİR KABİLİYETİ  HAKKINDA

 

* CHP Türkiye’nin kurucu ve şu anda İktidara en yakın muhalefet partisi olarak;

 

 Partinin Genel Başkanı dış dünyanın Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmelere ağırlık vermeli, iktidara her an hazır olduğu algısını kamuoyuna içtenlikle yansıtmalıdır.

 

 *Genel Başkanımız son iki yıldır Kürsülerden çok iyi hitap ediyor ve önemli değerlendirmeler yapıyor.

 

*Genel Başkanımızın son aylarda halkın içinde olması, halka birebir temas etmesi çok olumlu karşılanıyor”

 

Ziyaretten çok memnun kaldığını ifade eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Rufay Karahan yeni yazmış olduğu “Eylül Sancıları” isimli Şiir kitabını imzalayıp, hediye etti  

       Bir 4 kişi ve yazı görseli olabilir                              


Bu Haber 108427 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir