http://www.chpiktidarhareketi.com
http://www.haber2000.com/
» ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ GENEL BAŞKANLARI ; "ŞİMDİ, 'HAYIR' ZAMANI"

ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ GENEL BAŞKANLARI ; "ŞİMDİ, 'HAYIR' ZAMANI"

Ülkü Ocaklarının 10 eski Genel Başkanı, referandum çalışmalarına başladı. Grup adına neden 'hayır' dediklerini anlatan MHP İstanbul Milletvekili Kaya, "Şimdi 'hayır' demezsek, bir daha hiç diyemeye biliriz" açıklamasında bulundu.
Paylas
ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ GENEL BAŞKANLARI ;
https://www.facebook.com/enameha.tr/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCBTnX_kEqae9R_TKq7hLj0L81fQXI1M2drjsUTnbX1sBfEUn9xWH1huPXALcNxJwCpAuDu-PuB6uQi
Siyaset - 06 Mart 2017, Pazartesi 14:53:31
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ülkü Ocakları Genel Başkanları Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış ve Harun Öztürk basın toplantısı düzenledi.

 

Grup adına konuşan ve birçok ilde neden "Hayır" oyu vereceklerini seçmenlere anlatacaklarını belirten MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya, şunları söyledi

 

BEDEL ÖDEMELERİ GEREKİRKEN 'YAPTIĞIMIZ KÖPRÜLERE SAYIN' DEDİLER

 

"Ülkemizi -15 yıla yakın zamandır- tek başlarına yönetmekte olanlar, Türk milletine, din istismarının, mezhepçiliğin, yolsuzluğun, yoksulluğun, işsizliğin, yandaş kadrolaşmanın, terörün, BOP eşbaşkanlığının, Habur’ların, Oslo’ların, şehirlerin cephaneliğe dönüşünü seyretmelerin, dış politikada yalnızlaşmanın ve milli çıkarları koruyamamanın, yasalarla yapboz oynamaların, yürütmeyle uyumlu yargı istemelerin, basın özgürlüğünü boğmaların, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına almaların … bütün acı sonuçlarını yaşattılar. “Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyerek yola çıkanların, “anayasadan Türklüğü çıkartacağız” diyen Meclis Başkanvekilleri, “anayasadan laikliği çıkartalım” diyen Meclis Başkanları oldu. PKK’sından FETÖ’süne, terör örgütlerine “ne istedilerse verdim” diyenler, “Rabbim beni affetsin” demenin ötesinde bir bedel ödemediler. Adeta, “yaptığımız duble yollara, köprülere sayın” demeye getirdiler."

 

DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR SİSTEMİ GETİRMEK İSTİYORLAR

 

Ülkeyi bu hale getirenler –yaptıklarının yanlarına kâr kalması yetmezmiş gibi- üstüne bir de ödül istemekteler. 

"Parlamenter sistemin bir takım olumsuzluklarını gerekçe göstererek -olumsuzlukları gidermek şöyle dursun- sorunları daha da derinleştirecek, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıracak, dünyada örneği olmayan bir sistemi getirmek istiyorlar."

 

"Yürütme tek adamın elinde olsun istiyorlar. 

 

Bu tek adam tarafsız olmasın, partisinin başında bulunsun ve yasamayı da o belirlesin istiyorlar. 

Bu tek adam tarafsız olmasın ama eski anayasamızın “tarafsız” cumhurbaşkanına tanıdığı Anayasa Mahkemesi üyelerini ve rektörleri atama yetkilerini kullansın istiyorlar. 

 

Bu tek adam dilediğinde TBMM’yi feshedebilsin istiyorlar. 

Bu tek adam ülkeyi kararnamelerle yönetsin hatta OHAL ilan edip insan hak ve hürriyetlerini bile askıya alabilsin istiyorlar. 

Bu tek adam ülkenin idari teşkilat yapısını tek başına değiştirebilsin istiyorlar. 

 

Bu tek adam milletin seçmediği sadece kendisinin takdir ettiği sayıları belirsiz başkan yardımcılarına ülkeyi vekâleten yönettirebilsin istiyorlar. 

Bu tek adam bütün üst düzey bürokratları –usulünü de kendi belirleyecek şekilde- tek başına seçsin ve atasın, Meclis’in onayına da gerek duymasın istiyorlar. 

 

Bu tek adam uluslararası antlaşmaları yapsın istiyorlar. 

Bu tek adam, bütçesi Meclis’te kabul edilmese bile, eski bütçesini arttırarak kullanabilsin istiyorlar. 

 

Bu tek adam yargıyı belirlesin; kendisi ile kendi seçeceği yardımcı ve bakanların yargılanmaları da ömür boyu imkânsız mesabesinde olsun istiyorlar.

Bütün bunları isteyebilme cüretlerinin dayanağı olarak da “fiili durum” ile “bekâmıza yönelik tehdit” gerekçelerini öne sürüyorlar."

 

 

BİZİ BEKA SORUNU VEREN ÜLKE DURUMUNA DÜŞÜRENLER, ÜLKEYİ YÖNETENLERDİR

 

‘Hukuk Devleti’ne ve ‘Hukukun Üstünlüğü’ ilkesine inancı olan insan, bir kişinin “yasalara uymayan fiillerinin hukukileştirilmesi” düşüncesini tartışmayı bile zûl addeder. “Bekâmıza yönelik tehdidin giderilmesi” gerekçesine gelince; bizâtihi bunu talep edenler, bu tehdidi parlamenter sistemin neden gideremeyeceğini ve önerdikleri başkanlık sisteminin nasıl giderebileceğini bir türlü izah edememişlerdir. Beka sorunu aciliyet arzeder. Devletin bekası gerekçesiyle referanduma götürülen sistemin temel hususlarının 2019 itibariyle yürürlüğe girecek olması bu gerekçeyi kendiliğinden ortadan kaldırmakta ve bunun istismara yönelik bir söylem olduğunu ispat etmektedir. Hem devletin bekası gerekçesiyle bu sistemi savunacaksınız, hem de sistemi 2019’da yürürlüğe koyacaksınız. En hafif tabiriyle tutarsızlık! Ayrıca unutulmamalıdır ki; Türkiye’yi “beka mücadelesi veren bir ülke” durumuna düşürenler, bu talep sahiplerinden başkaları değildir. 

 

AĞIZLARINDAN 'TÜRK' SÖZÜ ÇIKMAYANLAR; NİHAL ATSIZ'DAN ŞİİR OKUYORLAR

 

İsteklerinin, niyetlerinin niteliği ve cüretlerinin büyüklüğünü göstermek dışında akılla kavranacak yanı olmayanlar, Türklüğü bir ambalaj kağıdı olarak kullanmaya da tevessül edebilmişlerdir. Milletimizden bahsederken bile ağızlarından –zinhar- “Türk” sözü çıkmayanlar, ‘Başkanlık Sistemi’ni despotizmden ayıran her ne var ise, onların ortadan kaldırılmış haline “Türk Tipi Başkanlık” diyebilmiştir. Açıktır ki; Türk milliyetçiliğini ayakları altına aldığını söyleyebilecek tıynetteki birinin “biz milliyetperveriz” diyebilmesi, Bilge Kağan’dan pasajlar, Nihal Atsız’dan şiirler okumaya başlaması sadece başkanlık sevdası uğruna her tür değeri istismar etmekten çekinmeyeceğini gösterir, başka bir şeyi değil. Böylelerinin ne diline Türklüğü ne eline Bozkurt’u yakıştıracak saflıkta değiliz!

 

TÜRK TİPİ OLMAYI, TÜRK MİLLETİNİ 36 PARÇAYA AYIRANLARDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ

 

Ömürlerini Türklük davasına adamış olan bizler, “Türk Tipi” olmanın ne demek olduğunu, Türk Milleti’ni 36 parçaya ayıran ve Türk milliyetçiliğini ayakları altına almakla övünen birinden öğrenecek değiliz. 

 

“Türk Tipi” olmak; devlet felsefesinin merkezine ‘İmam’ veya ‘Halife’ gibi ‘Tek Adam’ı yerleştirmek değil, Türk geleneği uyarınca, ‘Devlet’ ile ‘Devlet Adamı’nı ayırıp, merkeze kişiyi değil kurumu yerleştirmektir. 

 

“Türk Tipi” olmak; yürütmeyle uyumlu yargı istemek, Türk mahkemelerinin kararlarını tanımamak ve saygı da duymamak veya yasalarla yapboz oynamak değil, yasayı hükümdarın dahi üzerine yerleştirmektir. 

 

“Türk Tipi” olmak; kamusal işlerin doğruluğunu iman-küfür skalasıyla ölçmek değil, “Türk Düstûru” olarak bilinen “Devlet küfr ile çökmez ancak zulm ile çöker” sözüne inanmaktır. 

 

“Türk Tipi” olmak; siyasetini, “din, mezhep ve ideoloji anlayışına bakarak dışlayıcılık” gibi bir ilkeye değil, geleneksel ‘Millet’ anlayışımızdaki “ırk, din ve sınıfına bakmadan kapsayıcılık” ilkesine dayandırmaktır. 

 

Gelecek nesillerin hür ve bağımsız, başı dik ve onurlu yaşamasını isteyenler, kendi aldanmalarının sorumluluğundan “Rabbim ve milletim affetsin” demekle kurtulamayacaklarını bilmeliler. Birçok kez aldatıldığını itiraf eden birini tek adamlığa taşıyıp da sonradan kendileri de “aldanmışım” demek istemeyenler, referanduma sunulan anayasa ve sistem değişikliği teklifine “Hayır!” demelidirler. 

 

ŞİMDİ 'HAYIR' DEMEZSEK, BİR DAHA HİÇ DİYEMEYEBİLİRİZ

 

Türk Milleti, egemenliğin bir kişiden alınıp millete verilmesi için ödenen bedelleri unutmamalıdır! Türk milletinin egemenliğine sahip çıkması ve çocuklarına özgür bir gelecek bırakabilmesi için şimdi “Hayır” demesi yetecek, geç kalınması durumunda ise çok daha fazlası yetmeyecektir. 

 

Karakterinde tarafsızlık olmadığını söyleyenler ve “Cumhurbaşkanı tek adam olacak” diyenler, milletin tek adamdan büyük olduğunu anlasınlar diye, bizler; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrası görev yapmış on Ülkü Ocakları Eski genel başkanı olarak, ülkücü tavrımız gereği referandumda “hayır” diyeceğiz. Yürekten bağlı olduğumuz ve ondan ayrı bir gelecek düşünmediğimiz aziz Türk milletinin de “Hayır!” demesini istiyoruz. Biliyor ve bildiriyoruz ki,

 

Şimdi “Hayır!” demezsek, bir daha hiç diyemeyebiliriz!

 

BİLDİRİYE İMZA ATAN GENEL BAŞKANLAR

Atila       Kaya

Müsavat  Dervişoğlu

Suat        Başaran

Ulvi        Batu

İrfan       Özcan

Azmi      Karamahmutoğlu

Hakan    Ünser

Alişan    Satılmış

Harun    Öztürk

Servet    Avcı


Bu Haber 878835 Defa Okunmuştur

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Haber Arşivi

ÇOK OKUNANLAR

Hava Durumuİçerik Yükleniyor...

SON EKLENENLER

FaceBook

Haber Ara

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber 2000- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber 2000 Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin millitaraf@hotmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir. En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir
Kapat İlginizi Çekebilir
CHP’nin “PERİNÇEK”leri.. Muharrem İnce “zeka” özürlü mü?
CHP’nin “PERİNÇEK”leri.. Muharrem İnce “zeka” özürlü mü?
Ayasofya'nın ibadete açılması; Seçmenin Yüzde 99.7'sini etkilemedi.. Vatandaş;
Ayasofya'nın ibadete açılması; Seçmenin Yüzde 99.7'sini etkilemedi.. Vatandaş; "İşsizim, açım" diyor
“Erken Seçim” tartışmalarının gerçeğini yazıyoruz.. Erken seçim olacak mı? Kesin olacak.. Peki; “hodri medyan” diyen muhalefet, yarınlarda Bahçeli; “Erken seçime gidelim” derse, “olmaz” diyebilir mi? Diyebilir.. Ve Erdoğan’ın işine gelecek erken seçim şekli
“Erken Seçim” tartışmalarının gerçeğini yazıyoruz.. Erken seçim olacak mı? Kesin olacak.. Peki; “hodri medyan” diyen muhalefet, yarınlarda Bahçeli; “Erken seçime gidelim” derse, “olmaz” diyebilir mi? Diyebilir.. Ve Erdoğan’ın işine gelecek erken seçim şekli